Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều có các công suất: 9.000BTU, 12.000BTU, 18.000BTU, 24000BTU được chia làm 3 loại:

+ Loại inverter sang trọng: SRK/SRC25ZMP, SRK/SRC35ZMP, SRK/SRC45ZMP

+ Loại inverter siêu sang trọng: SRK/SRC25ZJ, SRK/SRC35ZJ, SRK/SRC50ZJ, SRK/SRC63ZK, SRK/SRC71ZK

Trong đó: Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 9000BTU & Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 12000BTU bán tốt nhất.