Máy điều hòa treo tường Funiki 2 chiều có 4 model SBH09, SBH12, SBH18 và SBH24