Máy giặt LG cửa ngang với khối lượng giặt đa dạng: 8.5kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg...đáp ứng mọi nhu cầu giặt giũ của gia đình Bạn.

Máy giặt LG lồng ngang được biết đến tiên phong trong công nghệ truyền động trực tiếp (DD) tăng độ bền cho sản phẩm, vận hành êm. ái.

Máy giặt LG cửa trước được tích hợp công nghệ tiên tiến nhất chăm sóc bảo vệ từng sợi vải, đồng thời tiết kiệm điện và nước tối đa nhất.

Trong đóMáy giặt LG FV1408S4W, FV1409S4W, FV1408S4V, FV1409S2V, FV1410S5W lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.

 • Máy giặt LG AI DD 8.5 kg FV1408S4W

  ▼ 18 %

  Máy giặt LG AI DD 8.5 kg FV1408S4W

  Máy giặt LG AI DD 8.5 kg FV1408S4W

  10.290.000 đ

  8.450.000 đ

 • Máy giặt LG inverter 8.5 kg FV1408S4V

  ▼ 16 %

  Máy giặt LG inverter 8.5 kg FV1408S4V

  Máy giặt LG inverter 8.5 kg FV1408S4V

  11.050.000 đ

  9.350.000 đ

 • Máy giặt LG cửa ngang 9Kg FM1209N6W

  ▼ 26 %

  Máy giặt LG cửa ngang 9Kg FM1209N6W

  Máy giặt LG cửa ngang 9Kg FM1209N6W

  10.950.000 đ

  8.150.000 đ

 • Máy giặt LG 9kg inverter FV1409S4W

  ▼ 18 %

  Máy giặt LG 9kg inverter FV1409S4W

  Máy giặt LG 9kg inverter FV1409S4W

  11.100.000 đ

  9.200.000 đ

 • Máy giặt LG inverter 9kg FV1409S2W

  ▼ 16 %

  Máy giặt LG inverter 9kg FV1409S2W

  Máy giặt LG inverter 9kg FV1409S2W

  11.350.000 đ

  9.600.000 đ

 • Máy giặt LG cửa ngang 10Kg FV1410S5W

  ▼ 18 %

  Máy giặt LG cửa ngang 10Kg FV1410S5W

  Máy giặt LG cửa ngang 10Kg FV1410S5W

  11.490.000 đ

  9.500.000 đ

 • Máy giặt LG 10kg cửa ngang FV1410S4P

  ▼ 14 %

  Máy giặt LG 10kg cửa ngang FV1410S4P

  Máy giặt LG 10kg cửa ngang FV1410S4P

  12.290.000 đ

  10.600.000 đ

 • Máy giặt LG 10kg cửa ngang FV1410S3B

  ▼ 30 %

  Máy giặt LG 10kg cửa ngang FV1410S3B

  Máy giặt LG 10kg cửa ngang FV1410S3B

  15.990.000 đ

  11.350.000 đ

 • Máy giặt LG cửa ngang 11Kg FV1411S5W

  ▼ 13 %

  Máy giặt LG cửa ngang 11Kg FV1411S5W

  Máy giặt LG cửa ngang 11Kg FV1411S5W

  13.050.000 đ

  11.400.000 đ

 • Máy giặt LG 11kg cửa ngang FV1411S4P

  ▼ 22 %

  Máy giặt LG 11kg cửa ngang FV1411S4P

  Máy giặt LG 11kg cửa ngang FV1411S4P

  15.990.000 đ

  12.500.000 đ

 • Máy giặt LG 11kg cửa ngang FV1411S3B

  ▼ 13 %

  Máy giặt LG 11kg cửa ngang FV1411S3B

  Máy giặt LG 11kg cửa ngang FV1411S3B

  15.650.000 đ

  13.750.000 đ

 • Máy giặt LG inverter 13Kg FV1413S3WA

  ▼ 11 %

  Máy giặt LG inverter 13Kg FV1413S3WA

  Máy giặt LG inverter 13Kg FV1413S3WA

  15.950.000 đ

  14.200.000 đ

 • Máy sấy LG 8kg dual inverter DR-80BW

  ▼ 12 %

  Máy sấy LG 8kg dual inverter DR-80BW

  Máy sấy LG 8kg dual inverter DR-80BW

  14.050.000 đ

  12.500.000 đ

 • Máy sấy bơm nhiệt LG 9 Kg DVHP09W

  ▼ 11 %

  Máy sấy bơm nhiệt LG 9 Kg DVHP09W

  Máy sấy bơm nhiệt LG 9 Kg DVHP09W

  18.850.000 đ

  16.800.000 đ

 • Máy sấy bơm nhiệt LG 9 Kg DVHP09B

  ▼ 9 %

  Máy sấy bơm nhiệt LG 9 Kg DVHP09B

  Máy sấy bơm nhiệt LG 9 Kg DVHP09B

  19.550.000 đ

  17.900.000 đ

 • Máy giặt LG 8.5Kg + Sấy 5Kg FV1408G4W

  ▼ 7 %

  Máy giặt LG 8.5Kg + Sấy 5Kg FV1408G4W

  Máy giặt LG 8.5Kg + Sấy 5Kg FV1408G4W

  13.550.000 đ

  12.700.000 đ

 • Máy giặt LG 9Kg + Sấy 5Kg FV1409G4V

  ▼ 9 %

  Máy giặt LG 9Kg + Sấy 5Kg FV1409G4V

  Máy giặt LG 9Kg + Sấy 5Kg FV1409G4V

  13.500.000 đ

  12.400.000 đ

 • Máy giặt sấy LG inverter 9kg FV1209D5P

  ▼ 14 %

  Máy giặt sấy LG inverter 9kg FV1209D5P

  Máy giặt sấy LG inverter 9kg FV1209D5P

  14.990.000 đ

  12.900.000 đ

 • Máy giặt sấy LG inverter 10kg FV1410D4P

  ▼ 12 %

  Máy giặt sấy LG inverter 10kg FV1410D4P

  Máy giặt sấy LG inverter 10kg FV1410D4P

  16.990.000 đ

  15.050.000 đ

 • Máy giặt LG 10.5Kg + Sấy 7Kg FV1450H2B

  ▼ 8 %

  Máy giặt LG 10.5Kg + Sấy 7Kg FV1450H2B

  Máy giặt LG 10.5Kg + Sấy 7Kg FV1450H2B

  17.150.000 đ

  15.900.000 đ

 • Máy giặt sấy LG inverter 11Kg FV1411H3BA

  ▼ 14 %

  Máy giặt sấy LG inverter 11Kg FV1411H3BA

  Máy giặt sấy LG inverter 11Kg FV1411H3BA

  19.990.000 đ

  17.250.000 đ

 • Máy giặt sấy LG inverter 13Kg FV1413H3BA

  ▼ 8 %

  Máy giặt sấy LG inverter 13Kg FV1413H3BA

  Máy giặt sấy LG inverter 13Kg FV1413H3BA

  20.050.000 đ

  18.600.000 đ

 • Máy giặt LG inverter 8.5kg FV1208S4W

  Máy giặt LG inverter 8.5kg FV1208S4W

  Máy giặt LG inverter 8.5kg FV1208S4W

 • Máy giặt LG 10.5kg FV1450S3V

  Máy giặt LG 10.5kg FV1450S3V

  Máy giặt LG 10.5kg FV1450S3V

 • Máy giặt LG cửa ngang 8Kg FM1208N6W

  Máy giặt LG cửa ngang 8Kg FM1208N6W

  Máy giặt LG cửa ngang 8Kg FM1208N6W

 • Máy giặt LG 10.5Kg cửa ngang FV1450S3W

  Máy giặt LG 10.5Kg cửa ngang FV1450S3W

  Máy giặt LG 10.5Kg cửa ngang FV1450S3W

 • Máy giặt LG 10.5Kg cửa ngang FV1450S2B

  Máy giặt LG 10.5Kg cửa ngang FV1450S2B

  Máy giặt LG 10.5Kg cửa ngang FV1450S2B

 • Máy giặt LG 9kg inverter FV1209S5W

  Máy giặt LG 9kg inverter FV1209S5W

  Máy giặt LG 9kg inverter FV1209S5W

  9.650.000 đ

 • Máy giặt LG inverter 9kg FV1409S2V

  Máy giặt LG inverter 9kg FV1409S2V

  Máy giặt LG inverter 9kg FV1409S2V

 • Máy sấy LG 9kg dual inverter DVHP09V

  Máy sấy LG 9kg dual inverter DVHP09V

  Máy sấy LG 9kg dual inverter DVHP09V