[Thông báo] Tăng giá bình nóng lạnh Rossi 2020

[1 năm trước]

Số: 51.09/CSBH/TDW/2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v: Tăng giá sản phẩm Bình nóng lạnh)

Kính gửi: Qúy Đại lý / Cửa hàng

Tập đoàn TÂN Á ĐẠI THÀNH kính gừi tới Quý Cửa hàng lời chào trân trọng.

Do ảnh hưởng biến động giá nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm bình nóng lạnh tăng, Tập Đoàn thông báo tới Quý Cửa hàng nội dung như sau:

Từ ngày 01/10/2020 Tập đoàn Tân Á Đại Thành dự kiến điều chỉnh tăng giá sản phẩm Bình nóng lạnh Rossi 100.000đ/bình.

Để đảm bảo quyền lợi của Quý Cửa hàng, Tập đoàn rất mong muốn Quý Cửa hàng sắp xếp kho bãi, cân đối tài chính để nhập sản phẩm bình nước nóng trong tháng 9/2020.

Sau ngày 30/09/2020 Tập đoàn Tân Á Đại Thành không ghi nhận các đơn hàng theo chính sách bán hàng tháng 09 (bao gồm cả đơn hàng đợt tiền trước).

Trân trọng và hợp tác !

Nơi nhận
- Trung tâm TDW
- Quý cửa hàng
- Ban KD, TCKT

TM.TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm bán chạy