[Thông báo] Điều chỉnh giá bán bình nóng lạnh Rossi từ 1/3/2022

[5 tháng trước]

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NƯỚC TÂN Á ĐẠI THÀNH

Số: 43.02/CSBH/TDW/2022

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v: Điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm bình nước nóng)

Kính gửi: Quý Cửa hàng

Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp nước Tân Á Đại Thành kính gửi tới Quý Cửa hàng lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác, đồng hành của Quý Cửa hàng trong thời gian qua.

Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp nước Tân Á Đại Thành thông báo Quý Cửa hàng về việc điều chỉnh tăng giá bán một số sản phẩm như sau:

  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/03/2022.
  • Sản phẩm áp dụng: Sản phẩm Bình nước nóng.
  • Mức điều chỉnh: Điều chỉnh tăng từ 70.000 đến 150.000đ/ bình.

(Chi tiết mức tăng giá của từng nhãn hiệu sản phẩm theo văn bản thông báo chính sách bán hàng tháng 03/2022).

Rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ, tiếp tục ủng hộ các sản phẩm và hợp tác lâu dài của Quý Cửa hàng.

Trân trọng cảm ơn và hợp tác!

Giám đốc Điều hành

(Đã ký)

Nơi nhận:

  • Như kính gửi;
  • Lưu KD, VTLT

---

Trích từ thông báo của Tập đoàn Tân Á Đại Thành

[Thông báo] Điều chỉnh giá bán bình nóng lạnh Rossi từ 1/3/2022

Công ty Bảo Minh (Bán hàng tại kho) - Tổng kho đại lý bình nóng lạnh Rossi chính hãng, giá rẻ nhất. 

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm bán chạy