[DAIKIN] Chương trình gói trưng bày điều hòa treo trường 2022

[5 tháng trước]
Số: L0204/O5A-AN_Ext  Ngày: 24/02/2022

                                                                                   

THÔNG BÁO

V/v: Chương trình Gói sản phẩm trưng bày điều hòa không khí dân dụng

Kính gửi: Quý Đại lý

Daikin Vietnam trân trọng thông báo đến quý Đại lý triển khai:”Chương trình Gói sản phẩm trưng bày điều hòa không khí dân dụng”. Nội dung chi tiết như sau:

(1) Đối tượng: Gọi là Bên tham gia

(1.1) Đại lý trực tiếp: mua hàng trực tiếp từ Daikin Vietnam có kí Hợp đồng Đại lý 2021 và 2022 (Không bao gồm kênh Siêu thị, Nhà thầu và các đơn hàng dự án của Đại lý).

(1.2) Đại lý gián tiếp: Công ty/Chi nhánh công ty/ Hộ kinh doanh không có tài khoản khách hàng tại Daikin Vietnam hoặc có tài khoản khách hàng nhưng không phát sinh giao dịch mua bán ( sản phẩm) với Daikin Vietnam trong thời gian 01/03/2021 – 28/02/2022.

(2) Phạm vi áp dụng: Trên toàn quốc

(3) Thời gian áp dụng: Từ 01/03/2022 đến 30/06/2022

(4) Sản phẩm áp dụng: Máy điều hòa không khí treo tường Daikin theo phụ lục 1 đính kèm

(5) Nội dung:

Bên tham gia mua Gói sản phẩm và đạt điều kiện của chương trình sẽ nhận được tiền hỗ trợ như sau:

Gói sản phẩm 

 Thời gian mua hàng

 Thời gian trưng bày

 Tiền hỗ trợ ( chưa bao gồm VAT )

Gói sản phẩm bao gồm 6 bộ ĐHKK
3 bộ trưng bày bắt buộc, gồm:
+ 1 bộ FTKB
+ 1 bộ FTKC/FTKY
+ 1 bộ bất kỳ
3 bộ còn lại
+ 1 bộ FTKA
+ 2 bộ bất kỳ

Từ 01/03/2022 đến 30/04/2022

Từ 15/04/2022 đến 30/06/2022

3.210.000 VND

(6) Thời gian thực hiện:

01/03/2022 đến 30/04/2022       Đại lý trực tiếp mua hàng từ Daikin Vietnam

                                                    Đại lý gián tiếp mua hàng từ Đại lý trực tiếp của Daikin Vietnam    

15/04/2022 đến 30/06/2022        Trưng bày tại cửa hàng

01/05/2022 đến 30/06/2022         Mở tài khoản trên ứng dụng Daikin Đại lý

                                                      Đăng tải hình trưng bày lên ứng dụng

15/05/2022 đến 08/07/2022         Daikin Vietnam đến cửa hàng hướng dẫn và kiểm tra trưng bày     

15/07/2022 đến 31/07/2022         Daikin Vietnam đánh giá kết quả trưng bày trên ứng dụng

15/07/2022 đến 31/07/2022         Tổng hợp kết quả đánh giá

Trong tháng 08/2022                 Trả tiền hỗ trợ

(7) Điều khoản áp dụng:

Để đạt điều kiện trưng bày Bên tham gia cần trưng bày 03 dàn lạnh thuộc bộ sản phẩm bắt buộc như mục (5) trong suốt thời gian trưng bày. Sản phẩm cần được lấy ra khỏi thùng và trưng bày ở vị trí  bắt mắt, dễ nhìn bên trong cửa hàng như hướng dẫn tại Phụ lục 2.

Daikin Vietnam sẽ cửa nhân viên thị trường đến từng cửa hàng của Đại lý trực tiếp và

Đại lý gián tiếp để kiểm tra quy cách trưng bày và đánh giá sơ bộ.

Bên tham gia sẽ tham gia chương trình trưng bày và đăng tải hình ảnh trưng bày trên ứng dụng Daikin Đại lý. Quy trình đăng tải hình ảnh trưng bày và đăng tải hình ảnh trưng bày và đánh giá trưng bày đều được thực hiện trên ứng dụng Daikin Đại lý bắt đầu từ ngày 01/05/2022

Ngoài ra:

(a) Đối với đại lý trực tiếp

  • Mỗi Đại lý trực tiếp áp dụng mua 01 gói sản phẩm cho mỗi cửa hàng trưng bày trong thời gian quy định tại mục (6). Danh sách cửa hàng phải  được đăng ký với Daikin Vietnam trước ngày 15/03/2022
  • Đại lý trực tiếp phổ biến chương trình đến Đại lý gián tiếp và khuyến khích Đại lý gián tiếp tham gia chương trình, đồng thời cung cấp danh sách đại lý gián tiếp mua hàng từ mình để tham gia chương trình trước ngày 15/04/2022
  • Tổng số lượng bộ máy trong tất cả gói trưng bày được phân phối từ Đại lý trực    tiếp không lớn hơn tổng hàng tồn tại Đại Lý cuối tháng 02/2022 và số lượng mua vào từ Daikin Vietnam trong thời gian từ 01/03/2022 đến 30/04/2022.
  • Xuất hóa đơn hợp lệ hoặc biên bản giao nhận hàng cho Đại lý gián tiếp tham gia chương trình trong khoảng thời gian 01/03/2022 đến 30/04/2022, để Đại lý gián tiếp có căn cứ nhận tiền hỗ trợ từ Daikin Vietnam.
  • Hóa đơn Đại lý trực tiếp xuất cho Daikin Vietnam, thể hiện đúng khoản tiền hỗ trợ.
  • Đại lý trực tiếp cam kết hợp tác cùng Daikin Vietnam thực hiện bình ổn giá thị trường. Cụ thể giá bán cho Đại Lý gián tiếp không thấp hơn  gía phân phối tối thiểu đề nghị theo phụ lục 1.

(b) Đối với đại lý gián tiếp

  • Mỗi Đại lý gián tiếp chỉ được mua 01 gói sản phẩm trưng bày từ 01 Đại lý trực tiếp duy nhất bất kỳ trong thời gian quy định mục (6).
  • Cung cấp thông tin cho Đại lý trực tiếp, để đại lý trực tiếp tổng hợp và đăng ký với Daikin Vietnam trước ng ày 15/04/2022.
  • Cung cấp thông tin ngân hàng, giấy phép kinh doanh/ giấy đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hóa đơn hợp lệ hoặc biên bản giao nhận mà Đại lý trực tiếp xuất bán cho Đại lý gián tiếp trong thời gian từ 01/03/2022 – 30/04/2022
  • Hóa đơn Đại lý gián tiếp xuất cho Daikin Vietnam, thể hiện đúng khoản tiền hỗ trợ.

Sau khi hoàn tất việc đánh giá, quà tặng sẽ được Daikin Vietnam trả trực tiếp đến cho đại lý trực tiếp và Đại lý gián tiếp. Đối với Đại lý trực tiếp hoặc Đại lý gián tiếp là hộ kinh doanh, Daikin Vietnam thực hiện khấu trừ thuế TNCN và thuế GTGT theo quy định.

Chi tiết chương trình sẽ được Nhân viên kinh doanh của Daikin Vietnam phổ biến đến quý Đại lý. Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ quý Đại lý.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

DAIKIN VIETNAM

Tổng giám đốc

---

Phụ lục 1

(*) Danh Sách sản phẩm áp dụng chương trình:

 Mã hiệu
 
 Loại
 
 Giá niêm yết   Giá phân phối tối thiểu đề nghị
 
 Chưa thuế
 
 Có thuế
 
 Chưa thuế
 
 Có thuế
 
 LOẠI MỘT CHIỀU LẠNH 
 Máy ĐHKK Dân dụng Hai dàn rời loại Cao cấp - Inverter 
 Series FTKZ 
 FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV   Bộ     15,890,000    17,479,000    13,081,983    14,390,000
 FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV   Bộ     19,166,363    21,083,000    15,779,360    17,357,000
 FTKZ50VVMV/RKZ50VVMV   Bộ     29,795,454    32,775,000    24,530,121    26,983,000
 FTKZ60VVMV/RKZ60VVMV   Bộ     38,629,091    42,492,000    31,802,711    34,983,000
 FTKZ71VVMV/RKZ71VVMV   Bộ     43,563,637    47,920,000    35,865,245    39,452,000
 Máy ĐHKK Dân dụng Hai dàn rời loại Thiết kế Coanda - Inverter 
 Series FTKY 
 FTKY25WAVMV/RKY25WAVMV   Bộ         
 FTKY35WAVMV/RKY35WAVMV   Bộ         
 FTKY50WVMV/RKY50WVMV   Bộ         
 FTKY60WVMV/RKY60WVMV   Bộ         
 FTKY71WVMV/RKY71WVMV   Bộ         
 Series FTKC 
 FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV   Bộ     11,068,181    12,175,000      9,112,257    10,023,000
 FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV   Bộ     13,369,091    14,706,000    11,006,558    12,107,000
 FTKC50UVMV/RKC50UVMV   Bộ     21,000,000    23,100,000    17,288,964    19,018,000
 FTKC60UVMV/RKC60UVMV   Bộ     29,358,181    32,294,000    24,170,120    26,587,000
 FTKC71UVMV/RKC71UVMV   Bộ     32,330,909    35,564,000    26,617,519    29,279,000
 Máy ĐHKK Dân dụng Hai dàn rời loại Tiêu chuẩn - Inverter 
 Series FTKB 
 FTKB25WAVMV/RKB25WAVMV   Bộ         
 FTKB35WAVMV/RKB35WAVMV   Bộ         
 FTKB50WAVMV/RKB50WAVMV   Bộ     18,684,546    20,553,000    15,382,687    16,921,000
 FTKB60WAVMV/RKB60WVMV   Bộ     24,891,818    27,381,000    20,493,035    22,542,000
 Series FTKA 
 FTKA25VAVMV/RKA25VAVMV   Bộ       9,690,909    10,660,000      7,978,370      8,776,000
 FTKA35VAVMV/RKA35VAVMV   Bộ     11,895,454    13,085,000      9,793,338    10,773,000
 FTKA50VAVMV/RKA50VAVMV   Bộ     17,627,273    19,390,000    14,512,251    15,963,000
 FTKA60VAVMV/RKA60VVMV   Bộ     23,263,636    25,590,000    19,152,579    21,068,000
 Máy ĐHKK Dân dụng Hai dàn rời loại Tiêu chuẩn - Không Inverter 
 Series FTF 
 FTF25UV1V/RF25UV1V   Bộ       8,258,182      9,084,000      6,798,829      7,479,000
 FTF35UV1V/RF35UV1V   Bộ     10,493,637    11,543,000      8,639,242      9,503,000
 Series FTC 
 FTC50NV1V/RC50NV1V   Bộ      16,270,909    17,898,000    13,395,578    14,735,000
 Series FTC 
 FTC60NV1V/RC60NV1V   Bộ     22,881,818    25,170,000    18,838,234    20,722,000
 LOẠI HAI CHIỀU LẠNH/SƯỞI 
 Máy ĐHKK Dân dụng Hai dàn rời loại Cao cấp - Inverter 
 Series FTXV 
 FTXV25QVMV/RXV25QVMV   Bộ     14,865,455    16,352,000    12,238,490    13,462,000
 FTXV35QVMV/RXV35QVMV   Bộ     17,521,818    19,274,000    14,425,432    15,868,000
 FTXV50QVMV/RXV50QVMV   Bộ     26,089,091    28,698,000    21,478,731    23,627,000
 FTXV60QVMV/RX60QVMV   Bộ     37,478,182    41,226,000    30,855,187    33,941,000
 FTXV71QVMV/RXV71QVMV   Bộ     41,310,000    45,441,000    34,009,862    37,411,000
 Máy ĐHKK Dân Dụng Hai Dàn Rời loại Thiết kế Coanda - Inverter 
 Series FTHF-V  
 FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV   Bộ     12,200,000    13,420,000    10,044,065    11,048,000
 FTHF35VAVMV/RHF35VAVMV   Bộ     15,010,000    16,511,000    12,357,493    13,593,000
 FTHF50VVMV/RHF50VVMV   Bộ     22,530,910    24,784,000    18,549,337    20,404,000
 FTHF60VVMV/RHF60VVMV   Bộ     31,282,727    34,411,000    25,754,569    28,330,000
 FTHF71VVMV/RHF71VVMV   Bộ     35,205,455    38,726,000    28,984,087    31,882,000

(**) Những Model hiện chưa hiện thị giá trong bản này sẽ được Daikin Vietnam thông báo tới Đại Lý sau.

=>>> Xem thêm: 2 Công nghệ vượt trội chỉ có ở máy điều hòa Daikin 2022

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm bán chạy