Loại điều hòa

Công suất lạnh (Btu/h)

Sản xuất tại